MÓWIENIE 1 EN [#126_127]

PART 1A Warm-up questions [ max. 2 minutes ]
 • What’s your name? Can you spell it?
 • What do you do?
PART 1B Questions [ 6-7 minutes ]
Tell us about the place where you work
 • Do you like the place where you work? Why (not)?
 • Where did you work earlier?
 • Where would you like to work in the future?
Tell us about the sport you like watching
 • Do you practise this sport? How often?
 • When did you last watch it on TV?
 • What sport would you like to try in the future?
PART 2 Role-play [ max. 3 minutes ]
Egzaminator jest pracownikiem kasy w muzeum sztuki.
 • poproś o dwa bilety i zapytaj, ile płacisz
 • zapytaj, czy można fotografować obrazy
 • zapytaj, gdzie znajduje się sklep z pamiątkami
Rozpocznij rozmowę
Jesteś pracownikiem kasy w muzeum sztuki
 • powiedz, że płaci £25
 • powiedz, że fotografowanie jest zabronione, ale albumy obrazów są w sklepie z pamiątkami
 • poinformuj, że sklep jest obok wyjścia i zapytaj, czy chce „audioguide”
Zdający rozpoczyna rozmowę