MÓWIENIE 1 EN [#106_117]

PART 1A Warm-up questions [ max. 2 minutes ]
 • What’s your name? Can you spell it?
 • What do you do?
PART 1B Questions [ 6-7 minutes ]
Tell us about one of your teachers
 • How long did she/he teach you?
 • What did you like learning at school? Why?
 • What would you like to learn in the future?
Tell us about the last time you went cycling
 • What do you do to be healthy?
 • When did you last do sports?
 • What sport would you like to try?
PART 2 Role-play [ max. 3 minutes ]
Egzaminator jest twoim kolegą
 • zapytaj, jakie ma plany na weekend
 • zaproponuj pójście do pubu w piątek wieczorem
 • zgódź się i zasugeruj miejsce i godzinę spotkania
Rozpocznij rozmowę
Jesteś kolegą kandydata
 • powiedz, że nie masz planów
 • powiedz, że musisz zostać w domu; zaproponuj sobotę
 • zaakceptuj propozycję
Zdający rozpoczyna rozmowę