ZADANIE 1
Usłyszysz 2 nagrania. Wybierz prawidłową odpowiedź a), b) lub c). Przed każdym nagraniem masz 30 sekund na zapoznanie się z pytaniami.
Nagranie 1
1. The writer flew to California with …
2. The plane was late in London because …
3. The writer had …
4. The passengers waited inside the plane for…
5. The writer liked the flight because …
Nagranie 2
6. The speaker is tired of shopping after …
7. The new study shows that more and more women prefer to …
ZADANIE 2
Usłyszysz 1 nagranie. W zdaniach poniżej uzupełnij brakujące informacje. Masz 30 sekund na zapoznanie się z zadaniem.
8. The two tourists were from ...
9. They threw a rubbish bin into the ...
10. They left the penguin by a local ...
11. In the photo, Ashley Keast is standing next to ...
12. In Keast's house, the police found a stolen ...
ZADANIE 3
Usłyszysz 2 nagrania. Zdecyduj, czy zdania poniżejsą prawdziwe (P) czy fałszywe (F). Przed każdym nagraniem masz 30 sekund na zapoznanie się z pytaniami.
Nagranie 1
13. The party is next week
14. The two cheaper places have different styles
15. Anna gives John a brochure
16. Anna has a lot of money for the party
17. Anna says John is right
Nagranie 2
18. Sharapova had a sports injury at the Australian Open
19. Nike has stopped sponsoring Maria Sharapova
20. Maria Sharapova said sorry to her fans