CZYTANIE 1 RU [#]

ZADANIE 1
Przeczytaj teksty i wybierz prawidłową odpowiedź a, b lub c
ZADANIE 2
Przeczytaj historie na następnej stronie i zdecyduj, które stwierdzenia umieszczone poniżej najlepiej przedstawiają ich treść. Tylko 5 stwierdzeń jest prawdziwych. Wybierz odpowiadający tytuł.
HISTORIA 1
1. HISTORIA 1
HISTORIA 2
2. HISTORIA 2
HISTORIA 3
3. HISTORIA 3
HISTORIA 4
4. HISTORIA 4
HISTORIA 5
5. HISTORIA 5
ZADANIE 3
Przeczytaj poniższe teksty i zdecyduj czy zdania są prawdziwe [P] czy fałszywe [F]